Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli iltakoulut:

1) klo 14.00 - 14.50; Loiste-konsernin ajankohtaiskatsaus, Loiste Oy:n hallituksen jäsenet Arto Okkonen (pj), Aleksi Graan ja Ari Koponen 

2) klo 14.50 - 15.20; Osallisuusohjelma, kehityspäällikkö Tuula Romppanen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §