Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1312

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 19.6.2019

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 21.8.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin sisältyviin päätöksiin käytetä otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §