Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kajaanin kaupunkikonsernin osavuosikatsaus 30.6.2019

KAJDno-2019-151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin vuoden 2019 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1. - 28.2.2019 on toteutunut toimintatuottojen osalta 15,3 prosenttia ja toimintakulujen osalta 16,5  prosenttia. Toimintakulujen koko vuoden toteutuminen riippuu suurelta osin sosiaali- ja terveysmenojen toteutumisesta.  Mikäli Kainuun Sote kuntayhtymän kuluvan vuoden menot toteutuvat vuoden 2018 tilinpäätöksen tasoisina, syntyy talousarvioon verrattuna alijäämää yhteensä 8,9 miljoonaa euroa, josta soten osuus on 7,6 miljoonaa euroa. Kaupungin oman toiminnan osalta talousarvio toteutuu pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti.  

Valtionosuuksia vuodelle 2019 kertyy valtionosuuspäätösten mukaan 1,5 miljoonaa euroa talousarviota  enemmän. Toteutumaan sisältyy Vuokatti Säätiön ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen (Vuokatin urheiluopisto) järjestämisluvan tehtävien siirtyminen Kajaanin kaupungille 1.1.2019 lukien. Tätä vastaavat menot puuttuvat koulutusliikelaitoksen talousarviosta. Toimintaan kohdistuvat valtionosuudet ovat noin 1,0 miljoonaa euroa.

Helmikuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt  talousarvion mukaisesti. Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten tuloverotuksessa on siirrytty verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Tällä on suuria vaikutuksia kuntien verontilitysten jaksottumiseen eri kuukausien välillä.Kuluvan vuoden maksuunpanotilitys toimitetaan elokuussa, joten koko vuoden verotulojen arviointi tulee oleellisesti parantumaan.   

Liikelaitosten talous ja toiminta ovat toteutuneet alkuvuoden osalta suunnitelmien mukaisesti.

Talouden sopeuttamisohjelman laadinta aloitetaan kevään aikana. Ulkopuolisena asiantuntijana sopeuttamisohjelman laadinnassa käytetään Perlacon Oy:tä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

Oheismateriaalina: Talouden seurantaraportti 1.1.- 28.2.2019 ja liite Toteuma 1-2 kk 2019. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousraportit ajalta 1.1. - 28.2.2019.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kevään ensi-illat ja vierailuesitykset:
Pässi Ensi-ilta 26.1.2019
Sirkku Peltola, ohjaus Helka-Maria Kinnunen

Vieraat Ensi-ilta 19.1.2019 Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnassa
Eino Saari ja työryhmä, yhteistuotanto Vaara-kollektiivin kanssa

Kesäyön uni Ensi-ilta 16.3.2019 Teatteritalossa 
William Shakespeare, suom. Lauri Sipari, ohjaus Heta Haanperä

Vieraat ensi-iltapäivänä 19.1.2019 järjestettiin Kaukametsässä Turvattomuus-seminaari, yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatteri, Vaara-kollektiivi, Kaukametsän kansalaisopisto ja Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry. Sissilinnassa avattiin kuvataiteilija Membirin taidenäyttely. Näyttely on avoinna esitysten yhteydessä kevään 2019 ajan.

Diakonia ammattikorkeakoulun Osallistava ja liikunnallinen ESR-hankeen Kainuun liikunnan ja teatterin osahankeessa on pidetty 17 työpajaviikkoa ja 6 kerhoa sekä levitystapahtumia ja kouluhenkilöstön koulutustilaisuuksia. Valtakunnallisen hankkeen loppuseminaari pidettiin Kajaanissa 20.–21.3.19. Samalla julkistettiin hankejulkaisu, johon ovat asiantuntija-artikkelin kirjoittaneet projektikoordinaattori Karoliina Kuvaja ja teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen. Hanke jatkuu vielä huhtikuun ajan osana teatterin ja seurakunnan nuorisotyön produktiota Toisen kengissä. Teatteri 2.0 // Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry:n Uuden näytelmän ohjelman UNO puitteissa teatterinjohtaja, taiteellinen henkilökunta ja markkinoinnin työntekijät ovat osallistuneet yhteistyötapaamisiin ja koulutuksiin.

Teatterin uusien toimitilojen / vanhojen tilojen kunnostamisen suunnittelu on edennyt luonnossuunnitteluvaiheeseen.

Esitystoiminta on alkukeväänä toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Menopuolella kolmen kuukauden menot ovat ylittyneet henkilöstömenoissa ja ostoissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2019 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Piia Rissanen puh:044 362 5897 sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Esitystoiminta ajalla 1.1.–30.4.2019 on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Huhtikuun loppuun mennessä teatteritalolla on esitetty neljä eri tuotantoa; Pässi, Tarkastaja tulee, Kesäyön uni ja Vappukonsertti. Sissilinnassa ja/ tai kiertueella on esitetty Yksin sinun, Vieraat, Oi ihana Panama, Autuas elämän arpa, Miehen kosketus, Toisen kengissä ja vierailuesitys Sandra.

Syksyn 2019 ohjelmistoon on tulossa teatteritalolle neljä uutta ensi-iltaa (Merirosvo Morgan ja matruusi Hulkkonen, Laila, Fundamentalisti ja Jossain Pohjoisessa) .

Talouden toteutumassa henkilöstömenot, vuokrat ja palveluiden ostot ovat ylittyneet talousarvioon verrattuna. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamsellin vuoden 2019 talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–30.4.2019 liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin vuoden 2019 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1. - 30.4.2019 on toteutunut toimintatuottojen osalta 34,3 prosenttia ja toimintakulujen osalta 33,6 prosenttia. Toimintakulujen koko vuoden toteutuminen riippuu suurelta osin sosiaali- ja terveysmenojen toteutumisesta. Kainuun Sote kuntayhtymän kuluvan vuoden alijäämäennuste oli 31.3.2019 tilanteen mukaan 19,3 miljoonaa euroa. Tämä lisää kaupungin menoja yhteensä 10,4  miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Kaupungin oman toiminnan osalta talousarvio toteutuu pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. 

Valtionosuuksia vuodelle 2019 kertyy valtionosuuspäätösten mukaan 1,5 miljoonaa euroa talousarviota  enemmän. Toteutumaan sisältyy Vuokatti Säätiön ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen (Vuokatin urheiluopisto) järjestämisluvan tehtävien siirtyminen Kajaanin kaupungille 1.1.2019 lukien. Tätä vastaavat menot puuttuvat koulutusliikelaitoksen talousarviosta. Toimintaan kohdistuvat valtionosuudet ovat noin 1,2 miljoonaa euroa.

Huhtikuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt  talousarviota 0,9 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Verovuoden 2019 ennakot alkuvuoden osalta ovat jääneet arvioitua alhaisemmiksi Kansalliseen Tulorekisteriin liittyvien ongelmien vuoksi. Puuttumaan jääneet ennakot tilitetään kunnille tulevina kuukausina.  Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten tuloverotuksessa on siirrytty verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Tällä on suuria vaikutuksia kuntien verontilitysten jaksottumiseen eri kuukausien välillä. Kuluvan vuoden maksuunpanotilitys toimitetaan elokuussa, joten koko vuoden verotulojen arviointi tulee oleellisesti parantumaan.   

Liikelaitosten talous ja toiminta ovat toteutuneet alkuvuoden osalta suunnitelmien pääsääntöisesti mukaisesti. Mamsellin osalta loppuvuoden ennuste vuodelle 2019 on niukasti negatiivinen. Teatteri liikelaitoksen osalta sekä tulot että menot ovat hieman ylittäneet talousarvion.

Kajaanin kaupungin tilikauden alijäämä ilman Loiste Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä tulevaa noin 120 miljoonan euroan luovutusvoittoa on arviolta -6,6 miljoonaa euroa. Mukana tuloksessa on sijoitustoimintaan liittyvien rahoitustuottojen odotettu lisäys.

Talouden sopeuttamissuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Kainuun Soten kanssa. Sopeuttamissunnitelman tavoitteena on kaupungin toimintakatteen kasvun hidastuminen 10 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2020–2022. Tavoitteesta puolet koskee Kajaanin kaupunkikonsernin palveluja ja puolet Kainuun soten palveluja. Ulkopuolisena asiantuntijana sopeuttamisohjelman laadinnassa käytetään Perlacon Oy:tä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

Oheismateriaalina: Talouden seurantaraportti 1.1.- 30.4.2019 ja liite Toteuma 1- 4 kk 2019. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousraportit ajalta 1.1. - 30.4.2019.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen huhtikuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2019–30.4.2019 liikevaihto on 1.385.398 euroa (TA jaksotettu 1.379.368 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 139.832 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 103.072 euroa). Tarkastelujakson tulos on alijäämäinen 51.930 euroa (TA jaksotettu tulos ylijäämäinen 2.532 euroa).

Liikelaitoksen käyttötalous on toteutunut pääasiassa talousarvion ja odotusten mukaisesti. Liikevaihto, poistot ja rahoituskulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden suurempina menoina tässä raportissa.

Investointiosan käyttö on 188.054 euroa (9 %). Investointiosan hankkeista työt on käynnissä Oppi 5 sisäilmakorjauksissa. Taito 2 kahvion muutostyö on valmistunut. Taito 1 kahvion muutostyöt, Tieto 4 korjaustyöt, Impilinnan vesikatto, Tieto 1 ja Oppi 4 julkisivut ja FOX:in peruskorjaus ovat suunnittelussa ja/tai kilpailutuksessa. Investointiosassa on useita määrärahavarauksia, joita todennäköisesti ei käytetä ja jonka vuoksi määrärahojen käyttö alittuu tänä vuonna talousarvioon nähden.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.4.2019.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tilinpäätöksen lisäksi tulee laatia osavuosikatsaus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta). Osavuosikatsaukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain. Mikäli raportit osoittavat, että jonkin toimielimen/tulosalueen määräraha ei riitä tai toiminta ei muuten vastaa talousarvion tavoiteasettelua, on raportin pohjalta ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrärahan riittävyyden turvaamiseksi.

Toimielimien, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimittamien tietojen perusteella on laadittu liitteenä oleva Kajaanin kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019.

Osavuosikatsauksen mukaan alijäämä kesäkuun lopussa on peruskaupungin osalta 9,0 milj. euroa ja peruskaupungin ja liikelaitosten osalta alijäämä on 7,9 milj. euroa. Vuoden lopun tilinpäätösennusteen mukaan koko Kajaanin kaupungin alijäämä kuluvalta vuodelta tulee olemaan noin 13,7 miljoonaa euroa.  Peruskaupungin alijäämän ennustetaan olevan noin 14,8 milj. euroa. Suurin yksittäinen alijäämiin vaikuttava tekijä on Kainuun Soten ennustettu alijäämä noin - 20 milj. euroa, josta Kajaanille tuleva maksuosuus on 10,5 milj. euroa talousarviossa varattua määrärahaa suurempi. Kajaanin kaupungin oman toiminnan käyttötalouden menot ja tulot  tulevat toteutumaan hieman suunniteltua heikommin. Henkilöstömenoissa varaudutaan 0,8 milj. euron menojen ylitykseen. Valtionosuudet toteutuvat 1,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Verotulot puolestaan toteutuvat 1,2 miljoonaa euroa heikommin kuin talousarvion laadinta vaiheessa on suunniteltu. Verotulojen kertymään vaikuttaa oleellisesti valtakunnalliset tulorekisteriin liittyvät verotulojen kertymiseen ja jaksotukseen liittyvät ongelmat. Tässä ennusteessa ei ole vielä huomioitu ylimääräistä Loiste Oy:n osakkeiden myynnistä kertyvää voittoa.

Koska kaupungin perustoimintojen ja palveluiden talous ei ole tulojen ja menojen osalta tasapainossa, kaupunginhallitus on käynnistänyt yhteistyössä Kainuun Soten ja Perlacon Oy:n kanssa Kajaanin kaupungin sopeuttamissuunnitelman laadinnan vuosille 2020 -2022. Tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen vuoteen 2022 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Kajaanin kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2019 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §