Kaupunginhallitus, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Thinking Portfolio -projektisalkun hankinta, 17.06.2019
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 5 Puhepalveluratkaisun toteutuksen konsultointi, 19.06.2019

Henkilöstösihteeri
Avustuspäätös:
§ 10 Maatalousyrittäjän kuntalisähakemus, 18.06.2019
§ 11 Kesätyösetelien myöntäminen kajaanilaisille peruskoulun 9-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille, 18.06.2019

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Kiinteistöjen jätehuolto_OPTIO II, 17.06.2019

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 10 Ajoneuvon Nissan Sunny siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 14.06.2019
§ 11 Ajoneuvon Opel Astra siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 14.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §