Kaupunginhallitus, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1312

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 19.6.2019

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §