Kaupunginhallitus, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Liikkumisohjelma 2021-, valmistelevan työryhmän nimeäminen

KAJDno-2020-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström:

" Kajaanin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.2.2020. Liikuntapoliittisen ohjelman toimenpiteet sisältävät kirjauksen liikkumisohjelmatyön käynnistämisestä.
Liikkumisohjelman tavoitteena on keskittyä konkreettisesti liikkumattomuuden ongelmaan, arjen fyysisen aktiivisuuden lisäämisen avulla. Ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin on haettava koko kaupunkiorganisaation kesken.
Liikuntatulosyksikön näkemys on, että aloitamme suunnittelutyön, jolla luodaan yhtä toimiva ohjelma kuin liikuntapoliittinen ohjelma on ollut liikuntapaikkainvestointien osalta.

Esitän, että kaupunginhallitus perustaa ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata suunnitelmatyötä, sekä toimia asiantuntijaryhmänä. Ryhmään esitetään nimettäväksi puolueiden, Kainuun liikunnan, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston liikuntayksikön, sekä Kainuun Soten edustajat. Kajaanin kaupungilta ryhmään kiinnitetään edustajat liikuntatulosyksiköstä, sivistystoimialalta ja tekniseltä toimialalta.
Tavoitteena on, että liikkumisohjelma valmistuu syksylle 2021 ja otetaan käyttöön tammikuussa 2022."
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa ohjausryhmän Liikkumisohjelman valmisteluun. Kaupunginhallitus

- nimeää ohjausryhmään edustajansa, ja

- pyytää sivistystoimialaa, ympäristöteknistä toimialaa, Kainuun Liikunta ry:tä, Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa ja Kainuun Sote kuntayhtymää nimeämään ohjausryhmään edustajansa.

 

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus nimesi työryhmään Tiina Sarparannan, Johanna Rantalan, Timo Meriläisen, Markku Oikarisen ja Päivi Fonseliuksen. Vihreät nimeävät edustajansa myöhemmin.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus pyysi eri toimijoilta esitykset työryhmän jäseniksi. Esitykset ovat

Sivistystoimiala, sivistysjohtaja Mikko Saari

Ympäristötekninen toimiala, tekninen johtaja Jussi Heikkinen

Kainuun Liikunta ry, toiminnanjohtaja Teemu Takalo

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimen asiantuntija Ulla Silventoinen

Kainuun Sote -kuntayhtymä, vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa Liikkumisohjelma 2021 valmistelun ohjausryhmän kokoonpanoksi

Mikko Saari (sivistystoimiala), Jussi Heikkinen (ympäristötekninen toimiala), Teemu Takalo (Kainuun Liikunta ry), Ulla Silventoinen (Pohjois-Suomen AVI) ja Kristiina Kananen (Kainuun Sote) sekä kaupunginhallituksen edustajina Tiina Sarparanta, Johanna Rantala, Timo Meriläinen, Markku Oikarinen, Päivi Fonselius ja Vihreiden edustaja.

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti valmistelevan työryhmän kokoonpanon ja nimesi Virheiden edustajaksi Päivi Huuskon.

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet