Kaupunginhallitus, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokous pidettiin etäkokouksena Teams-järjestelmällä. Paikanpäällä kokouspaikalla olivat puheenjohtaja Teuvo Hatva, sihteeri Tuija Aarnio, esittelijä Jari Tolonen ja tekninen johtaja Jussi Heikkinen.