Kaupunginhallitus, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman toteutuma

KAJDno-2018-407

Valmistelija

  • Tuula Romppanen, Kehityspäällikkö, tuula.romppanen@kajaani.fi
  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 § 38 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne ovat ohjeena kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjaukset turvaavat päätöksenteon systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden sekä pääomien tehokkaan käytön.

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.10.2018 § 193 Omistajapoliittisen ohjelman 2018 - 2022, joka varmistaa omistajapoliittisten linjausten toimeenpanon. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut.

Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Kaupungin johtoryhmä seuraa aktiivisesti ohjelman toteutumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee omistajapoliittisen ohjelman toteumaraportin 2019 tiedoksi.  

Päätös

Hyväksyi.