Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 9 Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusapurahahakemus, 22.05.2019
§ 10 Näyttelymestarin koulutusapurahahakemus, 06.06.2019
§ 11 Puvustonhoitajan koulutusapurahahakemus, 06.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Varhaiskasvatuksen opettajan hakemus palkallisista koulutusvapaista, 22.05.2019
§ 6 Talouspäällikön virkanimikkeen muuttaminen, 06.06.2019
§ 7 Lupasihteerin hakemus palkallisista koulutusvapaista, 06.06.2019

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kajaanin lukion muutososan rakennusurakka, 27.05.2019
§ 8 Kajaanin lukion muutososan purku-urakka, 29.05.2019
§ 9 Kajaanin lukion B-osan purku-urakka, 29.05.2019
§ 10 Vuolijoen aluelautakunnan ulkoisen arvioijan valinta, 29.05.2019
§ 11 Kajaanin lukion muutososan rakennusautomaatiourakka, 05.06.2019
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 5 ITSEOIKAISU_Tulkkauspalvelut 2019 - 2021 (1+1) - ETÄTULKKAUS, 07.06.2019

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 8 Ajoneuvon Volkswagen Polo siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 06.06.2019
§ 9 Ajoneuvon Opel Zafira siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 06.06.2019

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 4 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 23.5.- 23.9.2019, 22.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §