Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Määräalan myyminen Mainualta

KAJDno-2019-560

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut kajaanilaisten yksityishenkilöiden kanssa n. 3413 m²:n suuruisen määräalan myymisestä Kajaanin kaupungin omistamasta kiinteistöstä 205-408-16-0 KERKKÄ yhteensä 3754,30 euron kauppahinnasta (1,1 euroa/m²). Määräala sijaitsee Mainuanniemellä oheisen lähestymiskartan osoittamassa paikassa.

Kaupunki on saanut tilan omistukseensa valtiokonttorin päätöksellä ja määräalan myynnistä saatavat varat tullaan käyttämään valtiokonttorin asettamien luovutusehtojen mukaisesti vanhustyöhön. Määräala ei sovellu sellaisenaan rakennuspaikaksi, eikä sille ole kaupungilla tarkoituksenmukaista käyttöä, joten sen myynnille ei ole esteitä. Määräalan kauppahinta perustuu kauppa-arvomenetelmällä tehtyyn arvioon, mutta puolueetonta arviota määräalan arvosta ei ole teetetty, eikä määräalasta ole järjestetty tarjouskilpailua.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sp etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413 m²:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413 m²:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §