Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa olivat iltakouluasiat:

1) klo 14.05 - 14.40 Kajaanin varhaiskasvatuksen selvitys, Vertikal Oy; Sirpa Kemppainen.

2) klo 14.40 -  16.10 Kaupunginteatterin tilaratkaisu - uusien tilojen suunnittelutilanne; Helka-Maria Kinnunen, Matti Jääskeläinen, Jari Pietarila ja Markku Haverinen.

Päätettiin käsitellä pykälä nro 129 § "Kajaanin yritysneuvontapilotti" 115 §:n jälkeen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §