Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kaupunginvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano v. 2019

KAJDno-2019-75

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskushallinto saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantavaksi kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksen päätökset. Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee  kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksen päätökset tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §