Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1312

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 29.5.2019

Vuolijoen aluelautakunta 3.6.2019

Kajaanin Vesi johtokunta 12.6.2019

Ympäristötekninen lautakunta 12.6.2019

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 12.6.2019

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta 13.6.2019

Yhteistyötoimikunta 14.6.2019

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi muutoin, mutta päätti käyttää otto-oikeuttaan Mamsellin johtokunnan päätökseen 29.5.2019 § 11 " YT-menettelyt Kajaanin Mamsellin liikelaitoksessa vuonna 2019" ja siirtää tämän asian käsittelyn itselleen.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §