Kaupunginhallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstösihteeri
Avustuspäätös:
§ 6 Kajaanin Huoltokeskus Oy:n kuntalisähakemus, 06.05.2020

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Pikku-Ketun päiväkodin peruskorjaus rakennusurakka, 27.04.2020
§ 9 Pikku-Ketun päiväkoti peruskorjaus putkiurakka, 27.04.2020
§ 10 Pikku-Ketun päiväkoti peruskorjaus sähköurakka, 27.04.2020
§ 11 Pikku-Ketun päiväkoti peruskorjaus ilmanvaihtourakka, 27.04.2020

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Ohjaajan sijaisuus 6-11/2020 Maahanmuuttajapalveluihin, 06.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §