Kaupunginhallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Iltakouluasia:

klo 14.00 Soten ajankohtaiset asiat, hallituksen pj Paavo Oikarinen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja Teuvo Hatva ja sihteeri Tuija Aarnio olivat paikalla kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.55 oli iltakouluasia Soten ajankohtaiskatsaus, yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §