Kaupunginhallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1404

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Lupajaosto 15.4.2020

Sivistyslautakunta 29.4.2020

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 4/2020, oheisliite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin sisältyviin päätöksiin käytetä otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyi.

Merkittiin tiedoksi, että Kainuun Soten Kainuun keskussairaalan keittiöselvityksen ohjausryhmän muodostavat Teuvo Hatva, Tuija Vuorinen ja Tuija Aarnio Kajaanin kaupungilta ja Paavo Oikarinen, Anu Huttunen ja Juho Jukkola Kainuun Sote -kuntayhtymästä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §