Kaupunginhallitus, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 13 Alue-esimiehen koulutusapurahahakemus, 23.08.2019
§ 14 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan koulutusapurahahakemus, 27.08.2019
§ 16 Tukiviittomat -kurssin osallistumismaksuihin koulutusapurahan myöntäminen, 27.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Henkilöstöpalvelujen tehtävänimikkeiden muuttaminen, 23.08.2019
§ 10 Apulaispalopäälliköiden virkanimikkeiden muuttaminen palopäällikön viraksi, 27.08.2019
§ 11 Apulaispalopäällikön virkanimikkeen muuttaminen valmiuspäällikön viraksi, 27.08.2019

Henkilöstösihteeri
Avustuspäätös:
§ 14 Kajaanin Huoltokeskus Oy:n kuntalisähakemus, 26.08.2019

Kaupunginjohtaja
§ 24 Yrityspalveluseteli Desingnoid Desingns Oy, 30.08.2019
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 8 Monitoimilaitteet ja tulostuksenhallinta_hankinnan keskeyttäminen, 22.08.2019

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 15 Ajoneuvon VW Passat siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 23.08.2019
§ 16 Ajoneuvon Ford Fiesta siirtäminen Ratakadun varrelta, 29.08.2019
§ 17 Ajoneuvon Citroen Xsara siirtäminen *********risteysalueelta, 29.08.2019

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 6 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 30.8.- 29.11.2019, 29.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoissa tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §