Kaupunginhallitus, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista

KAJDno-2019-27

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on esittänyt kaupunginvaltuustolle kokouksessa 10.6.2019 § 34, että valtuusto pyytää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään. Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Liitteenä Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arvointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §