Kaupunginhallitus, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiat:

1. klo 14.05 - 14.50 KAVOn tilannekatsaus; Harri Räsänen, Juha Koivula ja Jani Karjalainen KPMG

2. klo 15.20 - 17.00 Teatteritoiminnan tulevaisuus; Helka-Maria Kinnunen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §