Kaupunginhallitus, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1312

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 21.8.2019

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 28.8.2019

Ympäristötekninen lautakunta  28.8.2019

Kajaanin Teatteri -liikelaitoksen johtokunta 30.8.2019

Elinkeinojaosto  2.9.2019


   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi ja päätetään, ettei pöytäkirjoihin sisältyviä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §