Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 31.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kaupunginteatterin (Sissilinna) väistötilojen vuokraaminen

KAJDno-2019-531

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2019, että

1) Nykyisistä teatterin tiloista (teatteritalo ja Sissilinna) peruskorjataan toimitilat päänäyttämölle ja alueteatterille,
2) Sissilinnan peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään välittömästi ja vuoden 2020 talousarvioon varataan alustavan kustannusarvion mukainen määräraha,
3) Teatteritalon peruskorjauksen suunnittelumääräraha varataan vuodelle 2021 tavoitteena peruskorjauksen aloittaminen 2022.

Kajaanin kaupunginteatterin pieni näyttämö,​ alueteatterin kotinäyttämö Sissilinna,​ osoitteessa Asemakatu 6 on jo vuosien ajan ollut korjaustoimien ja kuntoselvitysten kohteena rakennuksen huonon kunnon ja pahenevan henkilökunnan oireilun vuoksi. Tehdyt korjaustoimet eivät ole tuottaneet helpotusta sisäilmaongelmiin,​ päinvastoin.

Teatteri on vuodet 2018–2019 aktiivisesti etsinyt korvaavaa tilaa,​ jonne Sissilinnan alueteatteri toiminta voitaisiin siirtää. Väliaikainen harjoitustila saatiin Timperintien koulun liikuntasalista. Tila ei sovellu esitystoimintaa ja on muutoinkin hankalan kulkumatkan päässä. Myös tilan huoneilman puhtaus arveluttaa, koska koulu on salin ympäriltä purkukuntoinen ja koska salissa haisee maatuneelle ilmalle.

Kaupungin omista tiloista ei löydy väistötilaksi soveltuvaa,​ vapaana olevaa tilaa. Tavoitteena on, että teatterin pienen näyttämön/ alueteatterin toiminta saadaan pitkäaikaiseen väistötilaan elokuusta lähtien. Sama tila toimisi kaikkien teatterin remonttien ajan harjoitus- ja esitystoiminnan väistötilana.

Soveltuva tila on vapaana Seminaarin kiinteistössä. Tila on yliopiston päärakennus,​ joka edellyttää muutostöitä teatterin käyttöön. Muutostöiden kustannukset nostavat tilan vuokraa. Väistötilasta aiheutuvat kustannukset nostavat teatterin vuokrakustannuksia. Teatteritilan varustamiseksi työturvalliseksi ja muutoin asianmukaiseksi työympäristöksi joudutaan hankkimaan myös irtaimistoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Teatterinjohtaja esittää pienen näyttämön/ alueteatterin kotinäyttämön siirtämistä väistötiloihin 1.8.2020 lähtien ja vuokrasopimuksen tekemistä seminaari kiinteistöstä. Lisäksi teatterinjohtaja esittää,​ että kaupunginhallitus myöntää teatterille lisätalousarvioon kustannuksia vastaavan korotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §