Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 31.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kajaanin kaupunkikonsernin talousraportointi v. 2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talouden toteutumaraportti ajalta 1.1. - 31.12.2019 liitteenä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden toteutumaraportin 1.1. - 31.12.2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §