Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 31.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Teatterin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2019 ja teatterin johtokunnassa 27.12.2019.

Kuntalain mukaan hyväksyessään kaupugin talousarvion kaupunginvaltuusto hyväksyy samalla sitovat tavoitteet liikelaitoksille ja johtokunnan on tämän jälkeen hyväksyttävä liikelaitoksen lopullinen talousarvio.

Talousarviokäsittelyn jälkeen teatteri on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtiontukea koskevan ennakkotiedon teattereiden henkilötyövuosista ja yksikköhinnoista vuodelle 2020 sekä myönnettävistä valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien teattereiden valtionavustuksista vuonna 2020. 

Ennakkotiedon mukaan Kajaanin kaupunginteatterille myönnetään valtionosuutta 47 henkilötyövuoden mukaan ja valtionosuuden määrä on vuodelle 2020 budjetoitua valtionosuutta 19 933 € suurempi, valtionosuutta on myönnetty 1 012 933 €. Teatteri on saamassa harkinnanvaraista alueteatteriavustusta 321.000 euroa, vähennystä budjetoituun avustukseen on 4.000 euroa.

Talousarvion muutokset vuodelle 2020:

Kohtaan valtion rahoitusosuudet lisätään määrärahaa 19 933 €.
Kohdassa tuet ja avustukset, valtionosuus ja -avustus vähennetään määrärahaa 4 000 €.
Kalustotili -menokohtaan määrärahan lisäys 15 933 €.

Lisäksi johtokunta päättää tilikohtaiset tulo- ja menomäärärahat kaupunginvaltuuston 9.12.2019 tekemän teatterin toiminta-avustuspäätöksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri -liikelaitoksen muutetun talousarvion 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §