Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 31.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1418

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi Kajaanin kulttuuriohjelma 2019-2022.

VOS -uudistuksen tilanne.

12.3.2020 Suuri kulttuurikeskustelu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §