Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 3.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Teatterinjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§2 Osa-aikaisten vaatteiden vastaanottaja-ovimiesten kiinnittäminen , 17.10.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyä päätöstä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §