Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 3.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Teatterin toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.10.2017

KAJDno-2017-1504

Perustelut

Teatterin esitystoiminta on tänä vuonna toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Keväällä teatteritalolla oli kolme ensi-iltaa. Tammikuussa sai ensi-iltansa pohjoisten teattereiden (Kajaani, Kemi, Oulu), Riksteaternin ja Norrbottens teaternin yhteistuotanto, Jukka Heinäsen, Riku Innamaan ja Jani Lohikarin kirjoittama ja Jukka Heinäsen ja Riku Innamaan ohjaama näytelmä Kultakausi. Maaliskuussa oli ensi-illassa yhteistyössä Osuuskunta Sarkamedian kanssa toteutettu, Jussi Sorjasen kirjoittama ja ohjaama näytelmä Lottovoittajat. Molemmat näytelmät ovat osa Suomen satavuotisjuhlaohjelmaa ja kuuluvat teatterin viiden kantaesityksen juhlavuosisarjaan. Huhtikuun lopussa nähtiin näyttelijä Perttu Hallikaisen kokoama ja ohjaama Vappukonsertti, se toteutettiin yhteistyössä Kajaanin ammattiopisto Kao:n konservatorion kanssa. Konservatorion muusikko-opiskelijat soittivat konsertin bändissä. Konsertissa esiintyi myös Teatterin tuki ry:n kuoro. Kaj Chydenius ja Minja Koski vierailivat teatteritalolla esityksellä Kaj Chydeniuksen lauluja Hellyys ja Vimma -Retrospektiivi.

Sissilinnassa oli keväällä neljä ensi-iltaa. Jari Rättyän käsikirjoittama ja säveltämä ja Sanna Heikkisen ohjaama Omanlaesie -juurevaa musiikkiteatteria Kaenuusta oli ensi-illassa 4.2. Tämäkin esitys kuuluu Suomen satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan ja teatterin kantaesitysarjaan ja se sai Kainuun liitolta Suomi 100 -juhlavuoden rahastosta avustuksen esityksen kiertueita varten. Huhtikuussa sai ensi-iltansa perheen pienimmille suunnattu Teija Töyryn ohjaama näytelmä Janosch: Oi ihana Panama. Opeteatteri valmisti Iina Korhosen käsikirjoittaman ja ohjaaman näytelmän Mitä metsässä todella tapahtui. Opeteatteri on kainuulaisista opettajista koostuva ryhmä ja esitys on osa teatterin aikuisille suunnattua teatterikasvatustoimintaa. Teatterin ja Kajaanin seurakunnan yhteistyönä valmistui huhtikuussa Anne Ballinin kirjoittama ja nuorten esittämä näytelmä Unelmia. Sissilinnan tuotannot kuuluvat teatterin kiertueohjelmistoon.

Edelliseltä vuodelta kevään ohjelmistossa jatkoivat Aapeli-Jussi Sorjasen Siunattu hulluus, Emmi Itärannan kirjaan Teemestarin kirja perustuva Helka-Maria Kinnusen dramatisointi ja ohjaus Veden muistista, Minna Vainikaisen ohjaus Max ja Moritz,Teatterin ja Varkauden Teatterin toinen yhteistyöesitys Sirkka ja Sylvi, Eino Saaren ohjaama Vaara-kollektiiviyhteistyö Tänään koulun jälkeen ja Hanna Kirjavaisen ohjaus Valkoinen peura. Valkoinen peura oli yhteistyötuotanto Routa Companyn kanssa ja sen lisäksi se teki eriasteista yhteistyötä Jäänreunan kansat -hankkeen, Savinin akateemisen draamateatterin ja KOKO-teatterin kanssa. Esitys sai avustusta OKM:n suomalais-ugrilaista Venäjälle suuntautuvaa kulttuuriyhteistyön rahoitusta.

Teatteri vieraili tammi-helmikuussa Riksteaternin kutsumana Veden muistista näytelmällä Ruotsissa, näytelmästä oli 10 esitystä eri puolissa Ruotsia. Tammikuussa Valkoinen peura -esitys vieraili V. Savinin akateemisessa teatterissa Sytkykvarissa, tuotannon toteuttamiseen saatiin v. 2014-2017 opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustus.

Syksyn ensi-illat teatteritalolla ovat syyskuussa ensi-illassa ollut Sami Parkkisen käsikirjoittama, Riku Niemen säveltämä ja Minna Vainikaisen ohjaama Mehiläiskoodi -musikaali ja marraskuussa ensi-iltaan tuleva musiikillinen pikkujouluesitys Joulu III. Mehiläiskoodi on osa Suomen satavuotisohjelmaa ja kuuluu teatterin viiden kantaesityksen juhlavuosisarjaan. Lisäksi teatteritalolla on kaksi vierailuesitystä; Kuriton Companyn Algernon ja Valtteri Roihan ja Panu Vauhkosen käsikirjoittama Luolamiehen poika.

Sissilinnan syksyn ensi-illat ovat syyskuun alussa ensi-illassa ollut teatterin ja Vaara-kollektiivin yhteisesitys Miehen kosketus, ohjaus Eino Saari, Suomi 100 -kantaesitys ja samoin syyskuussa ensi-illassa ollut H.C. Andersenin ja Martti Haavion satuja mukaillen Helka-Maria Kinnusen kirjoittama ja ohjaama näytelmä Vihreän Vihtametsän Uutisia. Lisäksi Sissilinnassa on esitetty keväällä ensi-illassa ollutta Jari Rättyän käsikirjoittamaa ja säveltämää ja Sanna Heikkisen ohjaamaa Omanlaesie -juurevaa musiikkiteatteria Kaenuusta -esitystä. Esitys kuuluu Suomen satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan ja teatterin kantaesityssarjaan. Sissilinnan esitykset ovat myös kiertäneet teatterin toiminta-alueella. Omien esitysten lisäksi teatterin ja Vaara-kollektiivin yhteistuotannosta Tänään koulun jälkeen oli kolme kiertue-esitystä ja Rikstearnin, Kemin, Oulun ja Kajaanin kaupunginteattereiden yhteistuotanto Kultakausi vieraili Ruotsissa 14 esityksellä.

Teatteri on mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ESR-hankkeessa Osallistava ja liikunnallinen teatteri Kainuun osahankkeen koordinoijana ja toteuttajana. Hanke käynnistyi marraskuussa 2016 ja tänä vuonna teatteri on kouluttanut kerhojen ja työpajojen vetäjiä ja vetänyt työpajoja Kajaanissa ja Kainuun alueella. Hankkeeseen on ollut palkattuna kolme työntekijää, hankkeen koordinoijana projektikoordinaattori, työpajojen vetäjinä teatteripedagogi ja äänisuunnittelija. Hankkeessa on teatterilta mukana teatterinjohtaja, näyttelijä, alueteatterituottaja ja visualisti. Kainuun hankkeen toisena toteuttajana toimii Kainuun Liikunta ry. Muita hankkeita teatterilla on tänä vuonna Kajaanissa teatterin ja teatterinjohtajan aloitteesta perustettu Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus. Teatterilta lastenkulttuurikeskuksen hallitukseen kuuluvat teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen ja projektikoordinaattori Karoliina Kuvaja.

Teatteri käynnisti vuonna 2016 suunnittelutyön toimitilojen peruskorjaamiseksi ja ajanmukaistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa teatteri järjesti 22.4.2016 yhden päivän kestävän asiantuntijoiden vetämän ideatyöpajan. Sen jälkeen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle suunnittelumäärärahan varaamista toimitilojen peruskorjaamiseksi ja ajanmukaistamiseksi. Suunnittelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.10.2017 asettanut teatterin investointiratkaisua valmistelevan työryhmän, johon teatterilta kuuluvat teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen ja johtokunnan kaupunginhallituksen edustaja Toivo Sistonen. 

Talouden osalta kevään esitystoiminta toteutui arvioitua paremmin, mutta esitystilojen painotukset muuttuivat suunnitellusta. Teatteritalolla ja Sissilinnassa oli vähemmän esityksiä ja katsojia ja teatteritalon pääsylipputulot toteutuivat arvioitua pienempänä. Syynä tähän oli joidenkin esitysten peruuntuminen ja keskikatsojamäärän toteutuminen tavoitetta pienempänä. Kiertueilla esitys-, katsoja- ja pääsylipputulotavoitteet ylittyivät, mutta se nosti myös kiertuekuluja. Kokonaisuutena kevään tulopuoli toteutui arvioitua parempana, mutta sen saavuttamiseksi jouduttiin lisäämään resursseja ja sen vuoksi menot ylittyivät arviosta.

Syksyn osalta talouden toteutumaennuste perustuu arvioon. Sen mukaan syksyn esitystoiminta on toteutumassa esitysmäärien, katsojien ja pääsylipputulojen osalta arvioitua pienempänä. Kokonaisuutena tulopuoli näyttäisi toteutuvan noin 10 000 euroa yli arvion. Menopuolella on tulossa ylitystä palveluiden ostoissa ja siellä erityisesti kaluston korjausmenoissa. Ylitystä on ollut myös henkilöstömenoissa. Menojen kokonaisylitys on yhteensä noin 60 000 euroa. Alustavan toteutuma-arvion mukaan koko vuoden toteutuma jäisi tavoitteesta noin 50 000 euroa. Talouden seurantaraportti tarkentuu ennen kokousta ja se jaetaan johtokunnan jäsenille kokouksessa. Mikäli talouden toteutuma on ennusteen mukainen, teatterin johtokunnan on tehtävä talousarvion muutosesitys kaupunginvaltuustolle. Johtokunnan käsittelemä talousarvion muutosesitys tulee toimittaa talousjohtajalle viimeistään 10.11.2017.

Teatterin taloutta rasittaa vielä tällä hetkellä kaupungin ja valtion viime vuosien leikkaukset. Teatterin kaupungilta vuosittain saama toiminta-avustus on pienentynyt vuodesta 2010 alkaen 250 000 euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtiontuki on pienentynyt vuodesta 2013 alkaen yhteensä 126 000 euroa. Teatterin toimintamenoissa ei ole huomioitu kustannusten nousua eikä esimerkiksi kaluston vanhenemista. Esimerkkinä tästä kaluston korjausmenot, joihin talousarviossa on varattu 9 000 euroa, mutta pelkästään kiertuebussin korjaukset ovat tänä vuonna maksaneet jo yli 13 000 euroa. Teatterin työntekijämäärä on vähentynyt vuodesta 2012 alkaen viidellä työntekijällä, mutta työntekijöiden vähenemisestä huolimatta henkilöstömenot ovat kasvaneet. Teatterityön luonteesta johtuen työntekijävaihdokset ja sijaistamiset ovat nostaneet henkilöstömenoja. Useissa kiinteistössä toimiminen on lisännyt henkilökunnan työmäärää ja työtilojen huono kunto on lisännyt henkilökunnan sairauspoissaoloja. Tilojen huono kunto on vaikuttanut myös teatterin asiakasmäärän vähenemiseen. 

Lisätietoja antaa teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen p. 044 421 4191, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi tai talouspäällikkö Anne Kovalainen p. 044 7100 247, anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy seurantaraportin ja päättää tarvittaessa talousarviomuutosesityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle. 

Päätös

Asian käsittelyn aluksi teatterinjohtajan ja talouspäällikkö esittelivät toiminnan ja talouden toteutuman 1.1.–31.10.2017 ja arvion koko vuoden toteutumasta. Talouden toteutuma-arvion mukaan tulotavoite ylittyy 30.000 euroa, menotavoite 80.000 euroa ja siten tämän hetken mukaan vuoden 2017 tulos olisi 50.000 euroa alijäämäinen.

Johtokunta hyväksyi ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää teatterlle 50.000 euron lisämäärärahan vuodelle 2017.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §