Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 3.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kajaanin kaupunginteatteri –liikelaitoksen johtokunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osal­lis­tu­jil­le läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §