Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Teatterin osavuosiraportti 0106 2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginteatteri on jättänyt kaupunginhallitukselle toiminnan ja  talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.6.2019. Raportti on esityslistan liitteenä.
Esitystoiminta on kevätkaudella toteutunut suunniteltua hieman pienempänä, katsojia on ollut 12 456 henkilöä, esityksiä 132.

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.–30.6.2019 osoittaa 82 807 euron tulojäämää, ero kuuden kuukauden talousarvioon on  -147 738 euroa. Tulopuolelle on kirjautumatta kiertuelipputuloja 27 229 € ja ESR-rahoitusta 29 825 €. Menopuolella ylitystä ovat aiheuttaneet eläköityvien palkkauksen päällikkäiset henkilöstömenot sekä kasvaneet vuokrakulut. Koko vuoden toteutumaennuste on, että henkilöstömenot ylittyvät ja tuloslaskelmasta tulee tappiollinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi 1.1.–30.6.2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §