Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kajaanin kaupunginteatterin toiminnan ja talouden toteuma 1.1.–31.8.2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Alustava talousarvion seurantaraportti ajalta 1.1.–31.8.2019 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee talousarvion seurantaraportin 1.1. –31.8.2019 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §