Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-10

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Teatterin johtokunnan seuraava kokous on 25.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §