Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kajaanin kaupunginteatterin johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 2019–2021

KAJDno-2019-1033

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö 

"147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

----------"

Pöytäkirja tulee olla allekirjoitettu ja tarkastettu ennen päätösten täytäntöönpanoa.

Lisätietoja antaa Helka-Maria Kinnunen, teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginteatterin johtokunta päättää, että ellei johtokunnan pöytäkirjaa tarkasteta sähköisesti kokouksessa, sen tarkastaa vuorollaan kaksi johtokunnan jäsentä sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana maanantaina.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §