Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Hankintapäätös:
§ 13 Henkilöauton hankinta 2kpl, 05.08.2019
§ 14 Sähköauton hankinta, 15.08.2019
§ 15 John Deere kannettavien käyttösimulaattoreiden hankinta, 23.08.2019
§ 16 Taukovaunun hankinta hankerahoituksella, 27.08.2019
§ 17 Realwear HMT-1 virtuaalilasien sekä lisätarvikkeden hankinta hankerahoituksella, 05.09.2019
Muu päätös:
§ 13 Kaikki perustutkinnot - Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen valinnaiset, Tuutoritoiminta, 1-3 osp, 19.08.2019

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Vuorikatu 2 kiinteistön muutosalueen (2019) ja laajennusosan (2020) julkiskalusteiden hankinta, 11.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 35 Sähkö- ja automaatiotekniikan opettajan valintapäätös, 07.08.2019
§ 36 Autoalan, raskaskalustopuolen, opettajan valinta , 07.08.2019
§ 37 Englannin kielen tuntiopettaja, 07.08.2019
§ 39 Yritys-Amis opettajan valinta puhtaus- ja matkailualalle, 03.09.2019
§ 40 Metsäalan opettajan valintapätös, 05.09.2019
§ 41 Oppisopimussuunnittelijan valintapäätös, 17.09.2019
§ 42 Kahden opintosihteerin valintapäätös, 18.09.2019
Muu päätös:
§ 4 Edustajien nimeäminen Kainuun koulutusasiainneuvottelukuntaan , 29.08.2019
§ 5 Yhteyshenkilön nimeäminen Maahanmuuttajien koulutuspolut -arviointiin, 16.09.2019

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Välinehuoltoalan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinta, 26.08.2019

KAO opiskelijapalvelut koulutusjohtaja
§ 1 KAjDno-2019-903 Toimistokalusteiden hankinta (KAO) asuntolat, 14.08.2019

KAO Kuusamo koulutusjohtaja
§ 3 Kuusamon toimipaikan autoalan tiimioppimisympäristön päivityshankinnat, 15.08.2019

Koulutuspäällikkö sähkö- turvallisuus- ja metalliala
§ 2 3D skanneri- ja 3D tulostinpakettien hankinta, 21.08.2019
§ 3 Piirilevyjyrsijä ProtoMat S64 hankinta, 26.08.2019
§ 4 Kiinteistöväylä -opetuslaitteiston hankinta, 29.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi