Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Koulutusliikelaitos talouden seurantaraportti 1.-8.2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on laatinut välitilinpäätöksen tilanteesta 31.8.2019. Tuottojen ja kulujen jaksotus on tehty merkittävimpien erien, kuten lomapalkkavelan, osalta. Koulutusliikelaitoksen opetushenkilökunta on siirtynyt vuoden alusta vuosityöaikaan, mikä jatkossa pienentää tarvittavaa lomapalkkavarausta tilinpäätöksessä. Lomapalkkavelan purkamisella on tällöin merkittävä vaikutus Koulutusliikelaitoksen tilinpäätökseen vuonna 2019. Välitilinpäätöksessä Koulutusliikelaitoksen taseesta on purettu lomapalkkavelkaa tulokseen yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

Koulutusliikelaitoksen talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1.-31.8.2019 esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa controller Piia Rissanen puh 044 362 5897 sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.