Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Koulutusliikelaitoksen johtokunnan työn itsearviointi

KAJDno-2019-1120

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Kesällä 2019 toteutettiin itsearviointikysely toimikaudella 2017 - 2019 koulutusliikelaitoksen johtokuntatyöskentelyyn osallistuneille luottamushenkilölle. Kysely lähetettiin jäsenille sekä toimikaudella johtokuntatyöskentelyssä mukana olleille varajäsenille. Itsearviointikysely lähetettiin kolmelletoista (13) luottamushenkilölle. Kyselyyn vastasi seitsemän (7) luottamushenkilöä. Kysely oli avoinna 12.6.-13.9.2019.

Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Johtokuntatyöskentelyn itsearviointilomaketta on käytetty samansisältöisenä vuodesta 2015, joten vastaukset ovat vertailukelpoisia. Johtokunta käy läpi kyselyn tulokset ja keskustelee, mitä muutoksia näiden havaintojen perusteella tulee tehdä johtokuntatyöskentelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pauli Pyykkönen, pauli.pyykkonen@hotmail.com

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.