Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2019-210

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi koulutusliikelaitoksen johtajan katsauksen.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Koulutusliikelaitoksen johtaja tiedotti johtokunnalle liikunta-alan koulutuksen etenemisestä Vuokatin urheiluopistolla. Johtaja tarkasteli myös Kajaanin kaupungin talouden tulevaa sopeuttamisohjelmaa ja tilastokeskuksen uusia väestöennusteita. Lisäksi keskusteltiin 2.10.2019 ilmestyneestä Koti-Kajaani lehdestä ja KAOn toimintaa koskevasta artikkelista.

Controller Piia Rissanen kertoi vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 valmistelutilanteesta.