Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kajaanin lukion työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

KAJDno-2019-1122

Valmistelija

  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viimeinen suositus koulujen yhtenäisille työajoille on annettu lukuvuodelle 2016-2017. Kainuussa on näitä aikoja noudatettu yhtenäisesti perusopetuksessa ja toisella asteella. Nykyisin jokainen opetuksen järjestäjä voi päättää itsenäisesti lukuvuoden työ- ja loma-ajat. 

Lukuvuosien 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023 työ- ja loma-aikojen esitys on liitteenä. Esitys on yhteneväinen Kajaanin perusopetuksen jo päätettyjen työ- ja loma-aikojen kanssa.

Lisätietoja antaa rehtori Jaana Leinonen, puhelin 044 7101 201, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaaninlukio.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Päätös

Hyväksyi