Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kajaanin lukion lukuvuosisuunnitelman 2019-2020 hyväksyminen

KAJDno-2019-1118

Valmistelija

  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Kajaanin lukion ja aikuislinjan lukuvuosisuunnitelma sisältää opiskelijoiden ja henkilöstön määrän, lukuvuoden tavoitteet ja toiminnan niiden saavuttamiseksi, koulutyön, opiskelijahuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön yleinen järjestäminen ja opetushenkilöstön työmäärät.

Kajaanin lukion opiskelijamäärä lukuvuoden aloituspäivänä 7.8.2019 oli 588 ja syyskuun laskentapäivänä sama. Aikuislinjalla opiskelee 12 tutkintotavoitteista opiskelijaa ja yksittäisiä aineopiskelijoita. Opettajia Kajaanin lukiossa työskentelee lukuvuonna 2019-2020 kaikkiaan 35, joista viranhaltijoita on 23 (heistä kaksi tekee osa-aikatöitä osa-aikaeläkeläisinä) ja päätoimisia tuntiopettajia yhdeksän ja sivutoimisia kolme opettajaa. 

Kajaanin lukion lukuvuoden 2019-2020 keskeisiä tavoitteita ovat:
1. Aktiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen.
2. OPS-työn käynnistäminen.

Lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan tarkemmin toimintaa keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kajaanin lukio toteuttaa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa lukio-opinnot kahden tutkinnon opiskelijoille. Kajaanin lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Vuokatti-Ruka -urheiluakatemian toimintaan. Muita Kajaanin lukion yhteistyötahoja ovat muun muassa Isoverstas, AIKOPA, Kaukametsän opisto, Kainuun musiikkiopisto ja muut Kainuun lukiot.

Lukion toimintaa arvioidaan henkilöstölle suunnatuin työhyvinvointikyselyin, opiskelijoille tehtävin alku-, ja päättökyselyin sekä kurssipalauttein. Lisäksi toimintaa seurataan ja arvioidaan käyttämällä koulutusliikelaitoksen yhteisesti käyttämiä mittareita.  

Lisätietoja antaa rehtori Jaana Leinonen, puhelin 044 710 1201, sähköposti etunumi.sukunimi(at)kajaaninlukio.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös

Hyväksyi