Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kainuun ammattiopiston lukuvuoden 2019-2020 alkaminen

KAJDno-2019-1119

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Kevään 2019 yhteishaussa Kainuun ammattiopiston perustutkintokoulutuksiin oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 522, mikä on 0,90 kertainen määrä aloituspaikkoihin (580) nähden. Yhteishaun hakijamäärä edelliseen vuoteen nähden väheni seitsemällä hakijalla. 1.8.2019 - 20.9.2019 välisenä aikana opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määrä oli kuitenkin yhteensä 894, mikä selittyy pääosin kevään ja kesän aikana jatkuvan haun kautta valittujen opiskelijoiden koulutuksen alkaminen vasta elo-syyskuussa. Vuoden 2018 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli 529, aloituspaikkoja 587, mikä tarkoitti 0,83 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden.

Jatkuvan haun hakuväylästä on tullut suosittu ja sitä kautta tulevien opiskelijoiden määrä on hieman yli 400 elo-syyskuussa aloittaneista.

Kevään 2019 yhteishaussa suosituimpia hakukohteita olivat tekniikan alan sähkö, ja automaatiotekniikan perustutkinto (2,31 hakijaa/aloituspaikka) ja autoalan perustutkinto (1,38) sekä maa- ja metsätalousalla maatalousalan perustutkinto 1,75 hakijaa/aloituspaikka. Kajaanissa terveys- ja hyvinvointialalla suosittuja olivat myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (1,65) sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (1,26) ja Vuokatissa liikunnanohjauksen perustutkinto (1,38).

Kuusamossa suosituin oli liiketoiminnan perustutkinto, jossa hakijoita oli 21 ja aloituspaikkoja 20 (1,05). Matkailualalle hakijoita 19 ja aloituspaikkoja 20.  

Huolestuttavin tilanne Kainuussa on se, että matkailualan perustutkintoon ensisijaisia hakijoita oli vain 6 ja aloituspaikkoja 17 (0,35). Kuusamossa matkailualan perustutkinnon hakijamäärä oli 11 ja aloituspaikkoja 20 (0,55). Hakijamäärä vahvistui huomattavasti yhden välivuoden jälkeen. Myös Kajaanin Maa- ja metsätalousalalla puutarha-alan perustutkinnon hakijamäärä oli pieni (vain 1 hakija ja aloituspaikkoja oli 8).

Perusopetuksen jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulukseen eli ns. Valma -koulutukseen Kajaanissa ja Kuusamossa hakijoita oli yhteensä 36 ja aloituspaikkoja 50. Valma -koulutuksissa on tällä hetkellä (20.9.2019) 24 opiskelijaa Kajaanissa ja 6 opiskelijaa Kuusamossa. 

Kainuun ammattiopiston kokonaisopiskelijamäärä 20.9.2019 oli yhteensä 3171 opiskelijaa, joista perustutkinnoissa 2079, oppilaitosmuotoisissa ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa 255, oppisopimuskoulutuksissa 680, työvoimakoulutuksissa 129 sekä muussa koulutuksessa 28. Oppisopimuskoulutusten suosio on kasvussa.
Opiskelijoita Kajaanissa oli yhteensä 2608, Kuusamossa 364 ja Vantaalla 199.

Opiskelijavuosissa mitattuna KAOn kumulatiivinen opiskelijavuosikertymä oli tammi-elokuussa yhteensä 1837 opiskelijavuotta. Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vuodelle 2019 on 2734 opiskelijavuotta. Näyttää siltä, että tähän tavoitteeseen päästään, mikäli kuukausittainen opiskelijavuosikertymä pysyy elokuun kertymän n. 250 opiskelijavuotta tasossa. (Liite 1).

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Raimo Sivonen, puhelin 044 308 9175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.