Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2020-200

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Koulutusliikelaitoksen johtaja tiedotti johtokunnalle Kajaanin lukion rehtorin viran haku- ja täyttöprosessista. Kajaanin lukion rehtorin virkaan on nimitetty FM Jaana Leinonen.  

Koulutusliikelaitoksen johtaja kertoi organisaatiouudistuksen etenemisestä ja Vuorikadun kiinteistön peruskorjaus- ja uudisrakennuksen edistymisestä.

Rehtori Raimo Sivonen kertoi ammatillisen koulutuksen virkasiirroista.