Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2019

KAJDno-2020-73

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2019 oli yhteensä 31 836 776 euroa, josta suurin osa oli valtionosuuksia (28,9 M €). Ammatillisen koulutuksen osuus valtionosuuksista oli 25,6 M €. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijavuosien (ov) kertymä vuoden 2019 osalta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna sekä kertymä on ylittänyt OKM asettaman vuoden 2019 tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän 2734 (josta työvoimakoulutuksen osuus 113 ov). Vuoden 2019 opiskelijavuosikertymä kokonaisuutena oli 2818 ov, josta työvoimakoulutusta oli 123 ov.

Lukion valtionosuudet olivat 3,3 M € ja opiskelijoita yhteensä noin 580. Liiketoiminnan muut tuotot, tuet ja avustukset kerryttivät liikelaitokselle tuloja 1,7 M €, joten yhteensä liikelaitoksen tulot olivat 33,5 M €. Edelliseen vuoteen verrattuna liikelaitoksen kaikki tulot ovat kasvaneet 1,7 M € (5 %). Liikelaitoksen liikevaihto on kasvanut toiminnan kasvun myötä (Vuokatin toimipiste), mutta liikevaihdon kasvamiseen on vaikuttanut myös KAOn Kuusamon toimipisteen opiskelijatyönä valmistettujen rivitalojen myyminen. Myynti on kirjattu liikevaihtoon opiskelijatyötuotoksi.

Liikelaitoksen suurin kuluerä ovat henkilöstömenot, joiden toteuma oli 17,5 M €. Toiseksi suurin kuluerä oli materiaalit ja palvelut 9,5 M €, josta aineiden ja tarvikkeiden osuus oli 3,5 M € ja palveluiden ostojen 6,0 M €. Kasvua edelliseen vuoteen on 28 %. Suurin osa tulee aineista ja tarvikkeista, jonne on kirjautunut kuluksi Kuusamon rivitalonkaupan yhteydessä rakennuskustannuksia, sekä Vimpelinlaaksossa auto- ja rakennusalojen tekemät kiinteistöjen remontoinnit. Vuorikadun kiinteistön purkamiskustannukset, noin 150 000 €, kasvattivat myös toteumaa.

Liikelaitoksen poistot olivat 750 000 €. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,7 M € ja näissä ei ollut kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden kulujen suurin osuus oli kiinteistöjen vuokrakulut 4,8 M € sekä koneiden ja laitteiden leasingkulut 610 000 €.

Investointien toteuma vuonna 2019 oli 2,9 €. Suurin investointikohde oli Vuorikadun kampus, jota peruskorjattiin sekä aloitettiin uuden osan rakentaminen. Investointiin käytetään liikelaitoksen kehittämisrahastoa. Koulutusliikelaitos investoi normaalisti kalustoon vuosittain noin 700 000 €, joten toteuma on poikkeuksellisen suuri.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2019 liikeylijäämä, eli varsinaisen toiminnan tulos on 20 880 €. Rahoituserien ja varausten jälkeen liikelaitoksen tilikauden ylijäämä on yhteensä 417 793 €. Useiden satunnaisten erien vuoksi koulutusliikelaitoksen vuoden 2019 talouden toteuma ei siis ole täysin vertailukelpoinen liikelaitoksen edellisiin vuosiin.

Kaupunginvaltuusto on asettanut koulutusliikelaitokselle vuodelle 2019 sitovana tavoitteena tuottovaatimuksen peruspääoman korosta sekä positiivisen tuloksen. Kumpikin tavoite saavutettiin. Liikelaitoksen peruspääoma on 750 000 €, josta koulutusliikelaitos maksoi peruspääoman korkoa 1500,00 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä esittää sen Kajaanin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Johtokunta päättää, että tilikauden ylijäämä 417 792,72 euroa jätetään tilinpäätöksessä liikelaitoksen ylijäämätilille.

Päätös

Hyväksyi