Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Vanamonpolun ja Heinäkujan runkovesijohdon saneeraus, 06.08.2019
Muu päätös:
§ 1 Kajaanin kaupungin Puistot ja liikunta -tulosyksikön Vimpelin urheilukeskuksen kaivon 0 vesilaskun hyvitys, 26.06.2019
Vahingonkorvauspäätös :
§ 1 Kuusanmäen vesitornin ylivuodosta aiheutunut vesivahinko, 27.06.2019
§ 2 Lehtikankaantien autovaurio, 20.08.2019

Kajaanin Veden verkostopäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Vesihuoltoinsinöörin rekrytointi, 02.07.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §