Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportit vuonna 2019

KAJDno-2019-204

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

 

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osavuosikatsauksen tammi–kesäkuu 2019 ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1.–31.7.2019.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §