Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2019 - 2021

KAJDno-2019-985

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö

"§ 126 Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustelluista syistä peruuttaa kokouksen."

Lisätietoja antaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kokoukset vuosina 2019–2021 pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin kello 16.15 alkaen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen neuvottelutilassa osoitteessa Onnelantie 10.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §