Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 2019 - 2021

KAJDno-2019-986

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

"Hallintosääntö § 147 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta."

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja tulee olla allekirjoitettu ja tarkastettu ennen päätösten täytäntöönpanoa.

Lisätietoja antaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että ellei johtokunnan pöytäkirjaa allekirjoiteta ja tarkasteta sähköisesti kokouksessa, sen tarkastaa vuorollaan kaksi johtokunnan jäsentä Casemin sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana maanantaina.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §