Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1401

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2019–2021, KajDno-2017-736, Kaupunginhallitus 18.6.2019 § 121.

Jätevesitarkkailun yhteenveto II/IV 2019, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, Kajaanin Vesi -liikelaitos, Pöyry Finland Oy 29.7.2019, oheisliite.

Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2022 laadinta, KajDno-2019-141, Kaupunginhallitus 13.8.2019 § 147.

Seuraava kokous torstai 26.9.2019 klo 16.15.

Iltakoulussa:

TA-2020 ja TS-2021–2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §