Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän hankinta, 24.01.2020
§ 8 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän hankinta, hankinnan keskeytys, 11.12.2019
§ 9 KAJDno-2019-1311/ Vesi- ja jätevesiviemärijohtojen saneeraus aukikaivamattomilla menetelmillä vuosina 2020-2023, 31.12.2019
Muu päätös:
§ 2 Saatavien poistot 2019, 17.12.2019
§ 2 Vesihuoltoinsinöörin valintapäätös, 29.01.2020

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Kätönlahden jätevedenpumppaamon saneeraus, 30.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi