Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vesihuoltoverkoston korjausvelkalaskelma 2019

KAJDno-2020-197

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi
  • Markku Piirainen, Verkostopäällikkö, markku.piirainen@kajaani.fi

Perustelut

1 Liite Kajaanin katu- ja vesihuoltoverkoston korjausvelkalaskenta

Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Ympäristötekninen toimiala tilasivat yhteistyössä katuverkon ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan laskennan Rapal Oy:ltä syksyllä 2019. Laskenta vesihuoltoverkostojen osalta suoritettiin Rapal Oy:n ja 11 Suomen vesilaitoksen, joista yksi oli Kajaanin Vesi -liikelaitos, yhdessä vuonna 2018 kehittämän laskentamallin mukaisesti. Vesilaitosten edustajat toimivat asiantuntijoina saneerausmenetelmien, putkistomateriaalien, käyttöolosuhteiden ja putkien käyttöikään liittyvissä sekä hinnoittelu määrityksissä. Vesihuoltoverkoston kunnon estimointiin (ns. etsitään parasta arviota) sovellettiin Raimund Herz’n vuonna 1995 esittelemää matemaattista mallia. Laskentamallissa huomioitiin myös maaperän vaikutus putkien uudishintoihin.

Laskentamalli ei huomioi nykyisen vesihuoltoverkoston asennusaikaisia virheitä tai poikkeamia, jotka voivat aiheuttaa huomattavia eroja yksittäisten verkosto-osien korjaustarpeisiin. Laskentaa varten määriteltiin vesihuoltoverkoston putkistomateriaaleille ns. optimikuntotasot ja tavoiteiät sekä saneeraushinnat saneerattaville vesihuoltoputkistoille. Tavoiteikä voi vaihdella huomattavasti riippuen putkiston asennustavasta, putkimateriaalista sekä ulkopuolisesta kuormituksesta. Korjausvelka voidaan nähdä enemmän kirjanpidollisempana lukuna, arvioitaessa lopullisia kustannuksia korjausvelan poistamiseksi, joudutaan määrittämään korjausvastuu, mikä on suurempi kuin korjausvelka.

Laskelman mukaan korjausvelan määräksi muodostuu vuoden 2019 lopussa viemäriverkostolle 27 % uudishinnasta (19,7 M€) ja vesijohtoverkostolle 13 % uudishinnasta (27,3 M€). Yhteensä korjausvelkaa olisi 47,0 M€. Laskelman perusteella uutta korjausvelkaa kertyy vuosittain keskimäärin viemärien osalta noin 0,9 M€ ja vesijohtoverkoston osalta noin 1,0 M€ eli yhteensä noin 1,95 M€/v, mikäli saneerauksia ei suoriteta.

Korjausvelan hallinnassa pitämiseksi vesihuoltoverkoston ylläpidon korjausinvestointeihin tulusi vuosittain keskimäärin varata noin 2,2 M€ kun huomioidaan myös korjauskustannukset. Korjausvelka ei kuitenkaan kerry tasaisesti. Talousarvion investointiohjelmaan pyritään sisällyttämään riittävästi vesihuoltoverkoston saneerauksia, joilla korjausvelka pyritään pitämään hallinnassa.

Lisätietoja antaa verkostopäällikkö Markku Piirainen, puh. 044 7100 276 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Piirainen, Verkostopäällikkö, markku.piirainen@kajaani.fi
  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi – liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin katu- ja vesihuoltoverkoston korjausvelkalaskennan erityisesti vesihuollon osalta.

Päätös

Merkitsi tiedoksi