Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion muutos

KAJDno-2020-134

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen muutettu talousarvio 2020 (tuloslaskelma, investointiosa ja rahoitusosa)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020-2022. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 eivät sisällä sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä ja linjauksia.

Kaupunginhallituksen 14.1.2020 § 9 hyväksymässä Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti sopeuttamissuunnitelman korin A keinojen toimeenpano on aloitettava välittömästi. Keinojen taloudelliset vaikutukset on arvioitava, toteutettava tarvittavat talousarviomuutokset ja huomioitava toimenpiteet käyttösuunnitelmissa. Kaupunginhallitus täydentää tarvittaessa toimenpideohjelmaansa korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta tai A-korin keinot eivät etene. Talouden sopeuttamissuunnitelman toimeenpanoa ja toteutumista tulee seurata toimielimien kokouksissa säännöllisesti.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä sopeuttamissuunnitelmassa edellytettyjen säästötoimenpiteiden euromääräiset vaikutukset toteutetaan talousarviomuutoksina vuoden 2020 talousarvioon ja huomioidaan käyttösuunnitelmissa. Käyttösuunnitelmat on käsiteltävä toimielimissä viimeistään 31.3.2020. Liikelaitokset esittävät sopeuttamissuunnitelman mukaiset keinot talousarviomuutoksina ja huomioivat muutokset käyttösuunnitelmassaan. Liikelaitosten osalta keinojen vaikutukset tulee näkyä tilikauden yli-/alijäämän parantumisena.

Kajaanin Vesi -liikelaitosta koskevia talouden sopeuttamissuunnitelman A-korin keinoja ovat tulospalkkiomallista luopuminen sekä vesihuollon ja kadu´nrakennuksen investointien yhteensovittaminen, jolle ei ole esitetty euromääräistä tavoitetta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 oli varattu tulospalkkioon sivukuluineen 33.090,23 euroa. Talousarviomuutoksena kyseinen summa poistetaan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstökuluista, jolloin muutetun talousarvion 2020 tilikauden ylijäämä 739.867,50 euroa. Rahoituslaskelmassa vaikutus maksuvalmiuteen paranee kyseisen summan verran.

Talouden sopeuttamissuunnitelman aiheuttaman muutoksen lisäksi hyväksytyssä talousarviossa 2020 vesihuoltoinsinöörin palkkamäärärahat on budjetoitu Verkosto-tulosyksikölle. Vesihuoltoinsinööri tullaan sijoittamaan Hallinto-tulosyksikköön, jolloin palkkaukseen varatut määrärahat siirretään saman suuruisena Hallintotulosyksikköön.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitos hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen muutetun talousarvion vuodelle 2020, jossa on huomioitu Talouden sopeuttamissuunnitelmassa hyväksytyt toimenpiteet, joilla taloudellisia vaikutuksia Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioon. Muutettu talousarvio 2020 toimii myös Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttösuunnitelmana 2020. Käyttösuunnitelmassa vesihuoltoinsinöörin palkkamäärärahat on siirretty Verkosto-tulosyksiköstä Hallinto-tulosyksikköön.

Päätös

Hyväksyi