Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulospalkkiomallin toteuma 2019

KAJDno-2020-137

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulospalkkiomallin 2019 toteuma

Tulospalkkiomallin toteumavertailun mukaisesti henkilöstölle jaettava tulospalkkio tilivuodelta 2019 on 1,34 % tilivuoden palkkasummasta 911.259,59 euroa eli 12.253,19 euroa, joka tulospalkkiomallin mukaisesti jaetaan jokaiselle viranhaltijalle ja työntekijälle tilivuoden työssäoloaikaa kohden saman suuruisena.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää maksaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstölle Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulospalkkiomallin 2019 toteumavertailun mukaisesti tulospalkkiona 1,34 % palkkasummasta eli 12.253,19 euroa, joka maksetaan jokaiselle maksuhetkellä Kajaanin Vesi -liikelaitokseen edelleen työsuhteessa olevalle viranhaltijalle ja työntekijälle työssäoloaikaa kohden samansuuruisena mahdollisimman pian tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Hyväksyi