Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös 2019

KAJDno-2020-136

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös 2019

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittaman tilinpäätöksen tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto ja muut tuotot 7.426.308,12 euroa toteutui 0,4 % talousarviota suurempana. Vesihuoltolain mukaiseen vesihuoltoon kuuluvan talousveden "oikaistu" laskutus pysyi vuoden 2018 tasolla. Laskutettavan talousveden määrä mittausten mukaan kasvoi 2,4 % edellisestä vuodesta mutta tuo kasvu johtui yhdetä merkittävästä kiinteistön sisäisestä vesivuodosta. Jäteveden laskutus väheni 0,7 % vuodesta 2018. Kajaanin Vesi -liikelaitos investoi vuonna 2019 yhteensä 2.458.146,82 euroa, josta noin 2,4 miljoona euroa eli 97,6 % oli korjausvelan hallitsemiseksi suoritettuja saneerausinvestointeja.

Kajaanin Vesi -liikelaitos täytti vuonna 2019 päätehtävänsä hyvin. Perustehtävää mittaavat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, mutta kehittämistyyppiset tavoitteet toteutuivat suunniteltua hitaammin.

Kajaanin Vesi -liikelaitokselle on kaupunginvaltuusto sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen 1.200.000 euroa ja ei sitovana tilikauden ylijäämän yli 700.000 euroa. Tuloutus on 16,2 % liikevaihdosta ja 6,1 % peruspääomasta ja se koostuu peruspääoman korosta 39.281,80 euroa sekä tuloutuksesta ylijäämästä 1.160.718,20 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 978.959,57 euroa, mikä on 13,2 % liikevaihdosta ja 5,0 % peruspääomasta.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös sisältää vuodelle 2019 tulospalkkiovarausta sivukuluineen 31.613,40 euroa.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen 15. toimintavuoden tilinpäätös osoittaa tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ylijäämää 978.959,57 euroa, mikä on 270.014,33 euroa talousarviota suurempi.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja päättää, että ylijäämä 978.959,57 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi